Wat doen wij?

BIZ & Banen brengt de Participatiewet en de Wet BIZ samen in een krachtig en uniek concept waarin banen worden gegenereerd voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Naar aanmelding van drie pilots mede gefinancierd door GAK-Fonds en een pilot met de gemeente Den Haag is de combinatie in het concept voldoende bewezen om de samenwerking te verbreden voor een landelijke uitrol BIZ en arbeidsmakt.. De collectieve activiteiten van BIZ-fondsen lenen zich in grote mate uitstekend voor invulling door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het instrument BIZ biedt de beste mogelijkheden om het MKB bij de uitvoering van de participatiewet te betrekken. Daarnaast is er een faciliterende rol voor de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland om plannen te ondersteunen om mensen naar reguliere banen te geleiden. BIZ & Banen is een sociale onderneming om als landelijk platform een succes te maken van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de uitvoering van BIZ-plannen die in Nederland worden uitgevoerd. Uitgaande van de ruim 400 BIZ-fondsen die momenteel actief zijn, wordt voor de eerste 3 volledige jaren vanaf 2018 als doel gesteld bij tenminste 100 BIZ-fondsen en/of gemeenten de combi BIZ en Banen in te voeren met een minimale inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van 5 personen per BIZ-fonds (uitgaande van 32-urige werkweek).

We bereiken dit door aan de slag te gaan om nieuwe projecten in samenwerking met BIZ-fondsen en gemeenten te ontwikkelen. De aanpak valt in twee delen uiteen, namelijk:

* Ten eerste: het verzorgen van de begeleiding tijdens het voortraject van een nieuwe combinatie BIZ en Arbeid. Voor deze dienstverlening wordt een vergoeding voor de coöperatie overeengekomen. Deze vergoeding kan komen van een gemeente, arbeidsmarktregio, BIZ-fonds en/of een ander fonds. Gestart kan worden met het in opdracht van een gemeente uitvoeren van een BIZ en Banen-scan. Deze scan geeft inzicht in de mogelijkheden of en op welke wijze inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk is bij BIZ-fondsen of ondernemersfondsen binnen de gemeente.
* Ten tweede: het verzorgen van de uitvoering van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een concreet traject bij een BIZ-fonds. Onderdeel van de begeleiding is de benodigde training, jobcoaching, algemene trajectcoördinatie, organiseren van het werkgeverschap, regelen van loonkostensubsidie en andere bijkomende zaken.
De leden van BIZ & Banen brengen de benodigde expertise in om de opdrachten tot uitvoering te brengen. De leden versterken elkaar in de regio en de samenwerking is per project steeds uniek omdat maatwerk geleverd wordt op basis van benodigde kennis en ervaring.