Organisatie, leden en klanten

De Coöperatieve Vereniging BIZ & Banen heeft momenteel 7 leden waarmee ze het spectrum en de expertise van haar taak bereikt. De leden zijn het hoogste orgaan binnen de vereniging en vormen de Algemene Ledenvergadering.

Leden:

De Coöperatieve Vereniging kent een Raad van Bestuur en een Raad van Advies.

De aangesloten gemeenten en BIZ-en waarvoor wij werken zijn:

  • Haarlemmermeer
  • Den Haag
  • Leeuwarden
  • Leiden
  • Delft
  • Drechtsteden